Ambulerande verksamhet för skadade och sjuka djur i Borås området

Om oss

Djurambulansen i Borås erbjuder ambulerande verksamhet till djurägare av smådjur.

Du kan nå oss på Mob: 0703 829292 eller fråga efter oss på Blå Stjärnan i Borås
Vi utför akuta såväl som ej akuta sjuktransporter av djur till veterinär som djursjukhus. Ambulansen är inte knuten till någon speciell djurklinik eller veterinär utan kan transportera djur helt enligt djurägarens önskemål.
Vi transporterar hundar, katter mm, dock inte större djur som hästar mm.

Borås Djurambulans

Vår akutbil är utrustad med sjukvårdsutrustning, räddningsutrustning mm.
Många djur lider i onödan, hjälp oss att rädda fler! Djurambulansen är utrustad med flertal av kraftiga ljusramper och reflexer runt om, detta beroende på att vi även utför räddningsinsatser i starkt trafikerade områden och stor risk för påfarts olyckor föreligger.

Om du är intresserad att hjälpa oss ekonomiskt så kontakta oss via vår E-mail adress: djurambulans@comhem.se eller hjälp oss ekonomiskt via Swish.

Din hjälp är viktig!

Vill du hjälpa oss ekonomiskt för att vi skall kunna rädda mer av sjuka eller skadade djur?
Nu kan du enkelt skicka pengar via vårt Swish nummer:
(0) 703 829292

Det Viktigaste Mänskligheten har framför sig är att skydda och bevara Jorden, Allt som finns, Människan, Djur och Växtlivet!
Och Naturligtvis vårt Klimat där stora åtgärder behövs ! Hon är Vårt Hem!

En Bättre Framtid för Dig! Insamling för Fantasy and Fact

Vi har nu startat en egen insamling till Fantasy and Fact, du som privatperson och företagare är välkomna. Vår målsättning är att bygga en ny turistsatsning i Borås Djurpark, med målinriktning Natur och Miljö, men även att anläggningen blir en återspegling av vårt samhälle, mångsidigheten är ett typiskt kännetecken av vår vardag.
Här finns allt från tekniska framsteg, historiska händelser, film och spelbranchen mm.
Genom att vi satsar på en bred bas når vi ut betydligt mer, vi vänder oss till alla, barnfamiljer, pensionärer, företag, skolor, forskare inom främst miljö och klimat. Vi har stora förändringar att vänta oss i framtiden tack vare klimatet. Alla världens länder måste hjälpas åt för att finna lösningar, läget är redan nu akut.

Problemen är troligtvis de störta utmaningarna mänskligheten stått inför och tiden bara rinner iväg, dag för dag, månad för månad. Detta innebär att läget hela tiden förvärras och problemen blir allt svårare att lösa. Väntar vi för länge kan klimatet börja skena och bli helt ohanterlig.

Fantasy and Fact arbetar för att informera, hur hanterar vi klimathotet? Vad skall vi göra för att lindra effekten av växthuseffekten? Hur och på vilket sätt arbetar företag och kommuner för att motverka klimatförändringarna?

Vi kommer att bjuda in till möten och diskussioner, vi kommer att bli mötesplatsen, inte bara för Borås utan för hela Sverige. Vår målsättning är att bli en central roll för att sprida kunskaper och information, Detta är ytterst viktigt för förändringarna kommer att bli stora i vårt samhälle, utan information och stöd kommer det att leda till rädsla och osäkerhet i vårt samhälle.

För att visa vår tacksamhet och uppskattning kommer 3 olika skyltar att ställas upp i anläggningen, dessa delas in i 3 olika kategorier:
Den första kallas stödmedlemmar och namnger personer som betalar in minst 200:- upp till 1000:-
Den andra skylten namnger sponsorer, företag och privatpersoner som betalar in över 1000:- upp till 15 000:-
Den tredje skylten namnger huvudsponsorer, företag och privatpersoner som betalar in mer än 15 000:-

Dessa skyltar kommer att finnas i närheten av Caféet som skall byggas i själva anläggningen. Caféet är även själva mötesplatsen för arrangemang mm. Allt byggs upp med vackras dekorationer som vattenfall, stort akvarium mm. I anslutning ligger en hel del intressanta montrar som berör miljö, teknik, historia mm.

Vår målsättning är att få in ca 3 000 000:-, vi kommer dessutom söka EU bidrag för anläggningen som är tänkt att byggas i Rotundan eller i en nybyggnation. Skulle pengarna för insamlingen inte räcka till kommer en försöksanläggning att byggas i mindre skala och företag och sponsorer kommer då att bjudas in. Resterande gå till djurambulansens verksamhet.  

Du kan enkelt skicka pengar via vårt Swish nummer: Glöm inte att ange ditt namn, vill du vara anonym så skriv detta.
(0) 703 829292

Mer om anläggningen Fantasy and Fact kan du läsa nedanför

Vi vill skapa en bättre miljö med ett tryggare djurskydd i framtiden. Mycket måste förändras i vårt samhälle och läget är akut!

Vill du bli en del av ett bättre Sverige, Vill du hjälpa till?

Vi kan gemensamt påverka framtiden med en bättre Miljö

Vi planerar att bygga upp en anläggning som arbetar för en mer hållbar framtid för oss själva och kommande generationer. En plats som banar vägen för en tryggare, friskare och bättre plats för oss alla med bättre levnadsvillkor och ett mer hållbar klimat för alla inblandade. Vår framtid kan vi påverka redan idag, genom att ta de rätta besluten som gynnar både människor och naturen. Klimatfrågan har länge åsidosatts och åtgärder som behövs har inte kommit till stånd, vilket gör att problemen  bara växer. Att inget händer och utsläppen bara växer från dag till dag är ett mycket allvarligt läge, det går inte längre att skjuta upp problemen!

En ny rapport innebär illavarslande besked för jordens klimat. Utsläppen av koldioxid ökar kraftigt under 2018 – med uppskattningsvis 2,7 procent – till en ny rekordnivå. En ovanligt kall vinter och varm sommar i Nordamerika anges som en av orsakerna. – Det blir kristallklart att världen misslyckas med att styra in på en kurs som överensstämmer med målen i Parisavtalet 2015, säger Glen Peters, en av rapportförfattarna från Global Carbon Project.

Vårt samhälle håller på att förändras. Vill du leva i ett harmoniskt land där man lär sig att gemensamt arbeta och främja en bättre miljö, som skapar förutsättningar att skydda djurliv och växtliv och i slutändan gynnar oss själva? Ett vackert och sundare samhälle för trivsel och bättre hälsa. Du som företagare har en unik chans att lägga grunden till en anläggning som säkrar arbetstillfällen och tryggar hela Borås området, som skapar en ny turistanläggning som är till gagn i hela regionen, då är Fantasy and Fact det som passar bäst. Även de akuta problem som vi alla står inför i en nära framtid med växthuseffekten, där information sprids och förslag ges för viktiga motåtgärder via oss. Mycket kommer att förändras för att vi skall kunna nå klimatmålen, detta kommer att beröra alla, djur, växter, människan. Vi behöver vägledning och målinriktade budskap, Vad skall vi göra? Hur och när? Människan står inför de största problemen någonsin!

Fantasy and Fact är en anläggning som fokuserar på miljön och hur viktigt vårt engagemang är för att skapa de rätta förutsättningarna för en hållbar framtid och ett sundare leverne för oss människor och för naturen. Fantasy and Fact är ett centrum för information och svarar på allt mellan himmel och jord. Den skapar inspiration och förutsättningar för en förståelse för allt, både fakta som fantasi.

Anläggningen namn har den fått för att den berör allt omkring oss, den mångfald som finns i vårt samhälle, såväl film och spelindustrin, sagor, forskning, teknik, miljöfrågor mm….. Ja allt som finns i vår vardag, för allt angår, berör och påverkar oss. Dock är vårt fokus på miljön och hur viktig den är och att vi skyddar och bevarar den. I montrar visar vi information tydligt steg för steg hur allt på jorden hänger ihop och hur viktig ballansen och jämvikten är i naturen. Vi förklarar och beskriver så alla förstår.
Vi presenterar på ett intressant och berikande sätt varför saker och ting är som de är.

Klimathoten ökar från dag till dag, inget händer! I en ny rapport från FN:s klimatpanel varnas för allvarliga konsekvenser för planetens framtid om uppvärmningen blir 2 grader i stället för 1,5. – För att ha en chans att stabilisera uppvärmningen vid 1,5 grader är vi i ett läge där vi har mindre än tio år kvar om vi fortsätter på dagens kurs, säger Johan Rockström, professor i miljövetenskap.

Barn oroliga för klimathoten!
15-åriga Greta Thunbergs klimatstrejkar och visa öppet sin oro inför klimatet, hon har uppmärksammats över hela världen efter sin skolstrejk utanför riksdagen. Nu befinner hon sig på klimattoppmötet i Katowice, där hon har gått på möten och hållit tal.
Sju av tio högstadieelever oroar sig för klimatförändringar. Klimatförändringar oroar barnen mer än risken att själv drabbas av någon allvarlig sjukdom. Var är det för en värld vi lever i,  där barnen har större insikt och förståelse för klimathoten än vuxna. Barn skall känna trygghet, att de vuxna tar ansvar och skyddar dem, när de inte upplever det, så blir de rädda och osäkra, det är varje förälders plikt att se till att barnen får en bra och trygg framtid. Du som vuxen bär det fulla ansvaret. Vakna Äntligen Upp och se vad som pågår!

 
Bättre djurskydd

Däggdjur riskerar att försvinna i snabb takt!
25 oktober, 2018 Artikel från Göteborgs universitet.  Ämne: Natur & teknik
Många däggdjur kommer att dö ut de kommande femtio åren om inget görs för att hejda utvecklingen. En studie från Århus och Göteborgs universitet konstaterar att djur och växter utrotas så hastigt att evolutionen inte kan kompensera för den miljöpåverkan vi människor utövar på jordens arter.

Även djurskydd ingår i vårt åtagande, mängder med djur skadas på grund av trafiken. Det är både småvilt, men även katter och hundar. Vidare är staket och stängsel ett annat område där skador uppstår. Det är heller inte ovanligt att fåglar flyger mot fönster, med kroppskador som föld. Det är vi människor som är orsaken till detta, därför tycker vi att det är självklart att det är de boende som skall stå för rehabilitering om något djur skadar sig. Även en viltvårdanläggning är viktig i vårt område.
Vi kommer att aktivt arbeta för att hitta lösningar, men vi behöver er hjälp! Överskottet i anläggningen går till att bygga upp och driva en viltvårdsanläggning.

Information är själva nyckel till framgång, att förstå hur saker fungerar och varför de gör det. Endast genom att nå ut till gemene man når man framgång och kan arbeta tillsammans för ett bättre samhälle.

Vår styrka är vår mångfald, så låt oss utveckla den till något som gynnar oss alla och stärker och förbättrar. Vi har nycklarna till framtiden, tillsammans kan vi skapa lösningar som skapar de rätta förutsättningar för ett bättre liv för oss alla som finns här på jorden. Vi har alla ett gemensamt ansvar, inte bara för oss själva utan även för kommande generationer.

Har du frågor kan du nå oss på 

djurambulans@comhem.se

Vi använder en godkänd djurambulans som är utrustad med avancerad räddningsutrustning.
Vår djurambulans är anpassad enligt svensk lagstiftning, ett undantag i lagen gör det möjligt att använda sig av blåljus även för djurambulanser.
Angående påkörda och dödade katter i trafiken i Boråsområdet kontakta Borås Polisen.

Transportera inte lösa djur i bilen, vid en krock kan de skadas svårt. Använd alltid bur, för din egen och djurets säkerhet

Vi samarbetar med olika organisationer som hjälper skadade djur i vårt område, även om vi inte kan åka ut på allt, brukar vi alltid kunna hjälpa till med länkar och kontakter.
Vi saknar ekonomi för alla körningar och tar därför hjälp av föreningsverksamheter med liknande uppdrag.

För att vi kan driva vår verksamhet behöver vi ert stöd. Bortsprungna husdjur är mycket utsatta både för trafiken och rovdjur som exempelvis rävar. De är rädda och skygga, många klarar inte att hitta föda och en del av dessa dukar under. Vissa tyr sig till människor för att söka hjälp, men inte alla människor ger dem mat utan de kan bli utsatta för våld mm. De djur som är mest utsatta är de som litar på människor och går orädda fram. Förhoppningsfull är det en människa som tycker om djur och inte tvärt om. Råkar djuret komma bort under vintern är de extra utsatta för kylan, är det även snö blir det än svårare att klara sig. Är du en människa som värnar om djuren och förstår att de behöver hjälp? Vi finns här för att rädda dessa djur, men utan hjälp utifrån kan vi inte agera och se till att dessa djur får hjälp. Vad med och bli en eldsjäl som stöttar vår verksamhet.

Att husdjur eller jakthundar försvinner kan bero på många orsaker, dels kan de blivit skrämda, eller att de jagar efter något och inte hittar hem, att de blivit skadade av något eller att de drivit iväg för att de vill para sig. Vissa hittar tillbaka hem, men inte alla.

Alla djur som driver ute utan hem är inte bortsprungna djur utan djur som medvetet har släpps ut för att de inte längre är välkomna. Även dessa är naturligtvis lika utsatta, de är vana att få mat och känna sig trygga, allt ändrar sig på ett slag och nu måste de klara sig själva, vilket är en enorm omställning och mycket få klarar sig.

Hund i varm bil

Hundar kan drabbas av svåra skador i varma bilar

Hund i varm bil är djurplågeri!

Trots oändliga påminnelser i media, av hundklubbar, på utställningar och liknande fortsätter hundägare att lämna sina hundar i varma bilar. Hundarna plågas och vissa dör av värmeslag medan andra får dras med skador resten av sina liv.

Hundar kan drabbas av överhettning

En hund som blir varm kan inte svettas på samma sätt som vi människor. De gör sig av med värmen genom att "hässja", det vill säga flåsa och på så sätt försöka hålla kroppstemperaturen normal. Om det blir för varmt i bilen klarar inte hunden av att hålla temperaturen utan den drabbas av överhettning och kan snabbt förlora medvetandet och riskerar att dö om den inte snabbt kyls ned.

Kan bli svåra skador

Vid alltför hög kroppstemperatur kan det uppstå allvarliga hjärnskador, hjärtskador, tarmskador, lever- och njurskador samt olika blodförändringar. Många hundar är i behov av sjukhusvård under flera dagar. Utgången är alltid oviss vid dessa händelser. Om hundföraren själv satt in tidiga åtgärder för att svalka sin hund, förbättras hundens chanser att överleva.

Försäkringen ersätter inte!

Varje vår och sommar får exempelvis Agria in skadeanmälningar på hundar som lämnats i varma bilar. En del djurägare vill ha ut livförsäkringen för att deras hund dött i värmen och andra vill ha hjälp med veterinärvårdsräkningen för en svårt överhettad hund. Har du medvetet lämnat din hund i en bil en varm dag så gäller inte försäkringen eftersom du då inte varit tillräckligt aktsam.

Det är förbjudet enligt djurskyddslagen att hålla viltfångade djur för sällskap och hobby. Enligt Artskyddsförordningen får du inte förvara eller transportera fåglar av arter som lever vilt inom Europeiska unionen. Kontakta polisen om du hittar ett skadat däggdjur eller en skadad fågel. Då kan du få hjälp med att bedöma om djuret ska avlivas eller om det kan föras till en rehabiliteringsanläggning. Anmäl alltid till polisen om du avlivat något djur som inte får jagas.
Länstyrelsens rekommendationer

Har djur rättigheter?
Idag är juridiskt sett, djur föremål, husdjur är någons egendom. Idag börjar världen över djurrätts organisationer att ifrågasätta att vi ser djur som känslolösa objekt där vi som människor har friheter och rättigheter och djuren har varken det ena eller andra.
Frågan är varför vi förvägrar djuren samma rättigheter som vi ger oss själva. Djur känner sorg, glädje och högre stående djur som apor, elefanter, delfiner mm. är medvetna om sig själva. Många djur mår dåligt av att bli instängda i trånga utrymmen och visar ibland psykiska störningar på grund av detta, ett exempel är vankande fram och tillbaka eller att djur täcker över sig med tyg mm. för att försöka gömma sig.

I länder som Frankrike, Tyskland och Schweiz har djur juridisk status, men Sverige som verkar så framåt i utvecklingen saknas detta, varför? I dessa länder klassas djur som levande och kännande varelser och inte som föremål.

När det gäller pälsdjursavel är detta förbjudet i länder som England, Österrike, Kroatien och Slovenien och ytterligare länder är på väg med förbud, men inte Sverige.

Kanske är det hög tid att Sverige ser över djurens rättigheter. När det gäller skadat vilt som behöver vård ligger även Sverige långt efter. Bara några fåtal platser tar emot vilt för vård i Sverige. Ekonomiska medel saknas och många kommuner tar inte sitt ansvar. Mycket vilt skadas på grund av trafiken, ledningar mm.

Husdjur är ditt ansvar

Ditt ansvar
Det är ett stort ansvar att skaffa ett djur, det grundläggande är att det är du som väljer husdjuret och inte tvärtom, djuret är helt utlämnad till dig! Den behöver din omsorg när det gäller allt, att få rätt mat, att du ger den tid och kärlek, att du tar hand om den när den blir sjuk, att den får tillräckligt med motion mm. Att du visar den din uppskattning när den gör något du tycker om. Ni finns där för varandra, lär dig att förstå ditt djur och dess behov.

Må bra tillsammans! 
Så tänk dig för innan du tar beslutet och var medveten om att det är en levande varelse med behov, dessa behov måste du kunna erbjuda vad det än må vara.
Du måste veta att den behöver tid och engagemang från dig och att den kan kosta en hel del om den blir sjuk, även om djuret är försäkrat utgår alltid en självrisk kostnad, stöter fler problem upp under kortare tid med ditt djur som gäller försäkringen kan kostnaderna öka kraftigt. Ta det som en regel att alltid försäkra ditt djur.

En nära vän under många år

Om det är en hund eller katt som du köper så är det djur som kommer att finnas hos dig under en lång tid framöver, små hundraser lever oftast längre än större hundraser. En katt kan bli upp till ca 17 år gammal, medan hundar varierar från ras till ras från ca 11-14 år.

Låt aldrig ett djur bli ett impulsköp utan tänk dig för innan du tar beslut!

Att uppfostra en hund
Det viktigaste är att du lär dig att din hund älskar och ser upp till dig. Om du hamnar i ett läge då hunden inte lär sig det du vill att den skall lära sig, gör du troligtvis något fel, det finns många kurser att gå på för att få mer kunskap om din hund. Sök på Google och skriv det du undrar över så får du kontakt och information över mycket när det gäller hundar. Slå eller skäll aldrig på din hund! Den gör allt för att du skall tycka om den och når du inte fram så gör du något fel som gör att hunden inte förstår. Ju mer du tränger dig på, ju mer stressad och rädd kan hunden bli.  Kunskap är det viktigaste, så sök information hos uppfödare, nätet, via böcker kurser mm. En glad och trygg hund ger glädje och kärlek tillbaka, till dig, familjen och de närmaste.

Din hund gör allt för dig, lär dig att förstå hundens signaler.

Hans Vielhauer, Borås Djurambulans