Vi har ansvar att ta hand om skadade djur!

Har vi något ansvar gentemot levande varelser?

Om vi skadar, lemlästar eller dödar djur är det fel?
Levande varelser är växter, svampar och djur mm. Naturligtvis är även vi människor levande varelser. Människan utvecklades från djur och tack vare dessa existerar vi idag. Vår arvsmassa förbinder oss och länkar oss tillbaka till djuren. Vi är en del av helheten men vi styr och förändrar, vi påverkar och belastar. Vi är mån om oss själva, men vi måste ställa upp och skydda naturen i en mycket större omfattning än vi gör idag. 

Alla varelser på jorden har rätt att leva, ingen annan varelse har rätt att utrota existerande arter, detta är självklart och logiskt.

Levande varelser har rätt att existera i deras naturliga område utan att trängas undan. Om någon annan varelse dödar, lemlästar och tränger undan andra varelser är detta juridiskt straffbart.

Detta är lagar och förordningar som vi människor har satt upp och som vi är skyldiga att följa. Trots det bryter vi mot denna regel dagligen tusenfalt utan att någon ställts till ansvar.

Djur blir utsatta för ett enormt lidande och mängder av dessa blir dödade. Vi människor är förövarna med vår inverkan på naturen, vi spränger bort berg, dikar upp våtmark, drar nya vägar och krossar därmed djurens habitat (miljö där en viss växt- eller djurart kan leva).
Vi sprider ut våra gifter i hav, sjöar och marker. Mängder med skräp i sjöar, hav och på land
lemlästar och dödar både växter och djur. Vår trafik som består av bilar, flyg båtar mm.
föranleder till att stora mängder av djur skadas och dödas. Staket, stängsel och mycket
mer skadar mängder med djur.

Djurplågeri begås både av barn och vuxna, i vissa fall överlever djuren och behöver vård.
Här behövs även information i skolor mm. för att förhindra att detta sker.

Misshandlad katt

Vi bär ansvaret

Vi människor måste ta ansvar för de skador vi orsakar och betala för vad det kostar att rädda och ta hand om skadade djur. Även om det i vissa fall inte går att rädda ett svårt skadat djur så är vi skyldiga att se till att djuret avlivas på ett humant sätt, via veterinär. Även viltvården måste få ekonomisk uppbackning för att rehabilitera skadade djur.

Därför tycker vi att kommunen i respektive område skall stå för kostnaderna för ett fungerande djurskydd både för småvilt, fåglar och katter. Vi märker att behovet är stort här i Borås kommun, vi finns här med avancerad utrustning och erfarenhet och står till kommunens tjänst bara vi får täckning för det kostnader vi har för att ge ett bra skydd och vård för utsatta djurarter.

Borås Kommun tar inte sitt ansvar

Vi går emot att kommunen tycker att de har ansvars frihet, skadorna som orsakar djur och växter i vårt område i Borås Kommun orsakas av invånarna i kommunen. Därför har de ansvar och är skyldiga att åtgärda de skador som uppstår rent ekonomiskt.

Hans Vielhauer
Borås Djurambulans

Även vilda djur skall behandlas värdigt med bättre skydd mot trafiken

Skapa fler djurtunnlar för vilt

Hans Vielhauer, Borås Djurambulans