Kommunen och företagen tar inte sitt ansvar i Borås Stad!

Borås Stad vill stå utan ansvar inför skadade djur i kommunen

Känner inget ansvar

Jag har sedan länge haft i tankarna att Borås invånare borde få reda på hur illa det är med hjälpinsatser gentemot skadade djur i Borås kommun. Kommunen tar inte sitt ansvar trots att behovet är stort.

Borås Stad som vill visa framfötterna, exempelvis genom att marknadsföra sig med "Varför välja när du kan få allt" är i mina ögon bara en tom fasad, här är mycket som toppstyrs av politiker utan att lyssna på behovet hos invånarna! Ett av de största misstagen kommunen gör är dess ovilja att hjälpa utsatta och skadade djur.
Framför allt behövs en viltvårdanläggning vilket är ett akut behov. Även polis och länstyrelsen flyttar över ansvaret på andra.

Kommunen vill ha ansvarsfrihet!

Vi får in mängder med telefonsamtal dagligen om skadade och sjuka djur i Boråsområdet. I ett civiliserat samhälle bryr man sig om de utsatta, det spelar inte någon roll om det är människor eller djur. Vi har ekonomin inom Borås kommun, men var finns viljan och empatin? Djuren har blivit offer och behöver vår hjälp, de kan inte föra sin egen talan men det kan vi! Var finns vårt grundläggande begrepp om verklighet och vår självklarhet att engagera oss i utsatta individer, djuren fanns här långt innan människan kom till. Vi står helt utan de viktiga ekonomiska insatser som krävs för djurambulansen skall kunna drivas. När vi kommer till olycksplatser och möter de skadade och sjuka djuren så möts vi av deras blickar om vädjan och hjälp, jag önskade att varenda boråsare skulle se och uppleva dessa ögonblick, då skulle de själva se verkligheten från vår sida och hur viktiga våra insatser är.

 
Företag i Boråstrakten visar heller inget intresse att stötta verksamheten, vilket visar på total ovilja att hjälpa utsatta djur. Är det lika illa i er kommun?

Hur omänskliga får människan vara?

Massor av skadade och utsatta djur i Borås

Varje dag blir vi nerringda av boende i Borås kommun som vädjar om hjälp för skadade fåglar, igelkottar, harungar, katter mm. Hur gärna vi än vill, så stöper hjälpinsatserna på grund av de saknade ekonomiska resurserna. Många tusen boråsare är besvikna och upprörda över kommunens nonchalans och inställning till att inte kunna ta ansvar.
Även djuren som befinner sig i kommunen är kommuninvånarnas ansvar enligt oss. Det är många gånger vi som bor här som vållar skador på djuren. Trafiken, stängsel, andra djur som katter och hundar som skadar och dödar småvilt.  Även misshandel av djur är vanligare än man tror.

Vi var naiva nog att tro att människor ställer upp och vill hjälpa de mest utsatta djuren, men vår besvikelse blev stor när verkligheten är något helt annat. Här är människor bara intresserade av materiella ting , avsaknad av empati och medskänsla för djuren, att de  behöver hjälp och stöd finns inte i deras värld.

Vi arbetar på frontlinjen, där vi är de första som möter sjuka, dödade och skadade djur, vi har verkligheten framför vår dörr, men vi får inte det stöd vi behöver.

 

 

Skall djur lida i onödan?

Hjälp oss att utföra räddningsinsatser!

Många hundra djur lider av skador i samband med bilar, stängsel eller misshandel utan att något görs. Vi har alla resurs för att göra viktiga insatser och behovet är mycket stort.
Även en viltvårdsanläggning är viktig att bygga upp i kommunen för att på ett humant sätt kunna ta hand om skadade djur.

Vi människor lever i överflöd och välbehag, skall det vara så svårt att undvara några kronor för att hjälpa de mest utsatta? Vi tränger undan så mycket djur och skadar mängder av dem.
Var finns välviljan att hjälpa? Alla djur har rätt att få vård om de blir skadade eller blir sjuka, det är vår inställning och vi delar den inställningen med tusentas djurvänner i Borås. Men kommunen är helt hjärtlös och oförstående.

Länge undrade vi varför inte någon djurambulans etablerade sig just i Boråsområdet, de finns sedan många år i Stockholm, Göteborg, Halmstad, Malmö mm. Men inte i Borås, nu börjar vi allt mer förstå anledningen, här råder knalleandan enligt många, att bara bry sig om sig själva och inget annat. Vilka blir de lidande? Alla djur som finns häromkring. Vi går redan i funderingar att lägga ner verksamheten på grund av avsaknad av ekonomiska medel som gör det näst intill omöjligt att driva djurambulansen. Synd bara om alla sjuka och skadade djur som verkligen behöver akuta insatser. Men utan medkänsla för djuren går det inte.

Det är skamligt att det skall behöva vara på det här sättet, men sanningen bekräftar att allt för många människor här omkring inte känner den grundläggande medkänslan eller hjälpviljan för att göra en förändring.

Påverka din kommun med att aktivt hjälpa djur som skadas eller är sjuka, visa medskänsla! Hoppas att det finns bättre kommuner som visar den självklara viljan att hjälpa nödlidande djur! 

Vi vet att vi har läsare över hela Sverige, så låt Borås bli ett varnande exempel på likgiltighet och avsaknad av medskänsla gentemot djuren, många mail bekräftar att människor från andra delar av Sverige delar vår besvikelse och är lika upprörda som vi, hur boråsarna beter sig.

Besviken

Hans Vielhauer, Borås Djurambulans

 

Hjälp oss ekonomisk!

Vill du hjälpa oss ekonomiskt för att vi skall kunna rädda mer av sjuka eller skadade djur?
Nu kan du enkelt skicka pengar via vårt Swish nummer:
(0) 703 829292