Mer information om Fantasy and Fact

Vi kommer även att visa exempel på hur fantastiskt och intressant vår natur är med djur och växtliv. Här är några exempel.

Lite blandad information hur saker och ting fungerar i naturen

Även tips av olika slag, här handlar det om bevattning av träd

Spännande information om olika ytterligheter inom faunan

Även det senaste inom forskning

Vilken är störst? Lite jämnförelser

Hans Vielhauer, Borås Djurambulans