Vad är den fjärde dimensionen?

Försöker härmed att besvara de olika tolkningar av vad som är den fjärde dimensionen, men eftersom inget är bevisat så finns det många svar... 

Tesseract

En bild på ett förmodat kub i den fjärde dimensionen (Tesseract)

Olika ideer och tolkningar...

Det som är viktigt att förstå är att den fjärde dimensionen ännu bara är på det teoretiska planet, det finns ännu ingen bevisad slutsats. Även om det finns olika tolkningar av vad den fjärde dimensionen är, så måste vi även ta i beaktning, - att eftersom vi lever i den tredje dimensionen och uppfattar den utifrån vår verklighet och vår uppfattning, så kan det vara enormt svårt att förstå en fjärde dimension utifrån våra möjligheter. Flera forskare har försökt att tolka den på detta sätt, i vår tredimensionella värld uppfattar vi höjd, bredd och djup, exempelvis genom att betrakta en kub. I en fjärde dimension uppfattar vi höjd, bredd, djup och baksidan av kuben, vilket innebär att man kan se kuben från alla sidor samtidigt.

Att försöka att tänka sig hur det skulle gå till verkar helt omöjligt, men det kan på sätt och vis förklara en helt annan verklighet, en fjärde dimension. Detta är bara en av teorierna.
Även många mediala verksamheter skriver om den 4 dimensionen och tolkar den på sitt sätt.

Här nedan kommer fler teorier om den fjärde dimensionen:

Vissa forskare menar att den fjärde dimensionen är tiden

Fyra dimensioner -rumtiden

När vi pratar om fyra dimensioner brukar vi mena rumtiden, alltså de tre rumsliga dimensionerna kombinerat med tiden som en fjärde dimension. För att entydigt kunna beskriva var exempelvis en fluga befinner sig i förhållande till dig behöver vi veta inte bara var i x- och y-led och på vilken höjd den befinner sig, utan även när den befinner sig just på den platsen i det tredimensionella rummet.
 
Dessa fyra dimensioner är inte så knepiga att begripa sig på. Matematiskt och fysikaliskt kan man dock prata om fler rumsdimensioner än så, vilket blir svårt för oss att förstå med våra tre referensramar. Inom strängteorin talar man till exempel om 10, 11 eller 26 dimensioner.
 
Teoretiska kuber med fler dimensioner än tre kallas för hyperkuber. Den roterande kuben i din länk är en så kallad tesserakt, en fyrdimensionell kub. Den är motsvarigheten till en kvadrat i 2D och en kub i 3D – alla kanter är lika långa och alla vinklar mellan sidor och kanter är 90 grader. En vanlig kub har sex kvadratiska ytor, medan ”hyperytan” hos tesserakten består av åtta tredimensionella kuber. Tesseraktens struktur är närmast omöjlig att föreställa sig.
Kanske lever vi i ett universum med fler rumsliga dimensioner än de tre – längd, bredd och höjd – som vi känner till i dag. Oavsett arbetar fysiker med teorier där det behövs fler dimensioner än de tre rumsliga och den tidsmässiga.
 
Forskarna försöker förena de två stora fysikteorierna – kvantmekanik och relativitetsteori – i en gemensam teori om allting. Det skulle kunna vara möjligt, om allt omkring oss består av små, vibrerande strängar. Strängteorin fungerar dock bäst om universum har tio rumsliga dimensioner. Den fjärde dimensionen är kanske mycket liten - eller osynlig.
Om det finns fler än tre rumsliga dimensioner måste det finnas en anledning till att de är dolda för oss. Kanske är de övriga dimensionerna extremt små och hoprullade så att vi inte märker dem. Det är också teoretiskt möjligt att enbart några av de överskjutande dimensionerna är små och att det faktiskt finns fyra stora rumsliga dimensioner.

Vår hjärna med dess tolkning kan vara begränsningen

Räcker vår uppfattning till för att förstå en 4 dimension?

Vår hjärna och dess uppbyggnad kan vara själva begränsningen till vad vi uppfattar, och gör det omöjligt att tolka eller finna en helhetbild av vad den 4 dimensionen är.
Nervimpulsen aktiverar själva signalöverföringen i en synaps i våra hjärnor. När signalen når kapslarna fyllda med signalsubstans, som finns inne i cellen, släpps dessa fria. Hjärnan tolkar inkommande signaler på ett sätt som behövs för vårt liv i en 3 dimensionell värld, den är anpassad för vårt liv. Men hjärnan kan även begränsa vår uppfattning och förståelse, kanske kan vi bara ana hur en 4 dimension kan vara utan att riktigt förstå den.

Vår strävan att hitta svar driver oss framåt

En osynlig fjärde dimension?

Enligt teorin bor vi i en tredimensionell värld, en så kallad branvärld, som är en del av ett större fyrdimensionellt universum.
Vi kan inte se den fjärde rumsliga dimensionen eftersom alla kända partiklar och naturkrafter – förutom gravitationen, den enda naturkraft som kan resa fritt i alla dimensioner – är knuten till vårt tredimensionella bran. Den fjärde dimensionen är därför osynlig för oss.
 
Hans Vielhauer, Borås Djurambulans

Spökbilar eller en kontakt med fjärde dimensionen?

På Youtube har det sen ett tag tillbaka spridit sig videofilmer om oförklarliga olyckor med bilar som krockar med till synes ingenting.
Jag har själv lång erfarenhet av Photoshop och redigering av bilder, kan bara säga att det är så gott som omöjligt att manupulera bilder så exakt som dessa, så jag avfärdar inte dessa som falska videobilder, vad det handlar om vet jag inte, en fjärde dimension? vem vet...

Se exempel från Youtube nedan

Fenomenet som kallas Ghostcar, Spökbilar på Youtube